www.dorn-methode-therapie.de

weiterführende Informationen zur DORN-Methode

Dorn metoden:
en mild terapi av virvelsøylen og ledd

ddorn-2

Dorn terapien er en mild mobilisering av dysfunksjonelle virvler og ledd. Det er en mild terapi av vivelsøylen og alle ledd til mennesker og dyr. Metoden er tilgjengelig for alle, og den er lett å lære. Dieter Dorn ville tidlig at mange mennesker skulle kunne lære hans metode. Derfor har han ikke juridisk navnebeskyttet metoden. Det har både fordeler og ulemper. På den ene side har det bidratt til rask utbredelse av den vellykkete metoden til nytte for mange mennesker og pasienter. På den annen side kan terapeuter anvende navnet på metoden, selv om de slett ikke har lært den. Interesserte må bli informert om seriøsiteten til terapeuten eller foredragsholderen mht Dorn metoden.

 

 

Metoden består av tre deler::

  • Terapien og behandlingsteknikker
  • Egenøvelser til det som er rammet
  • Helhetlig forståelse og teori med mulige årsaksforhold til plagene


Dersom en terapeut vil anvende metoden helt og fullt, består alltid en Dorn behandling av alle tre delene. Denne helhetlige oppbyggingen av metoden kan videre deles opp i to anvendelsesområder: terapeut- og pasientområdet.

 

Medisinske fagfolk har til disposisjon en helhetlig terapi i det daglige arbeidet. Det er stadig flere leger, heilpraktikere, fysioterapeuter, trenere, ergoterapeuter, jordmødre og medisinske massører som bruker metoden i det daglige arbeidet. Lekfolk/pasienter får egenøvelser i betydningen av hjelp til selvhjelp og forebygging hensyntatt en helhetlig forståelse av deres plager.

I Tyskland finnes det allerede noen blandinger av Dorn metoden med andre terapiformer. Derav oppstår uklarheter om hva som nøyaktig tilhørerer Dorn metoden og hvilke teknikker som ikke hører til.

På den ene side brukes navnet på metoden ved anvendelser i det medisinske fagområdet, som ikke i noe tilfelle har noe med metoden å gjøre (for eksempel blir det delvis hevdet at kiropraktikk ligner på Dorn metoden). Her finnes det også terapeuter som kobler navnet sitt til Dorn osv.

På den annen side finnes det på lekmansområdet en utvikling av fantasinavn, som villeder mht faglighet og terapi. Dorn blir også delvis tilbudt til horrible piser som velvære og "velvære-massasje-utdannelse".

Denne "retningen" er ikke meningen til Dieter Dorn og Dorn-metoden! Denne metoden og terapien har sin egen klart definerte karakter. Dieter Dorn har virket sannferdig i flere år.

Flere medisinske terapeuter blander forskjellige terapier/teknikker i arbeidet på sin egen måte og det er fint. Slik får hver terapeut egen individuell behandlingsmåte og konsept. Det blir pasienten orientert om før terapien starter. Dermed kan aktive pasienter velge selv.

I det påfølgende beskrives metoden, kursinnhold og behandlingsforløp for medisinske massører, ergoterapeuter, jordmødre, fysioterapeuter, trenere, heilpraktikere, leger og interesserte pasienter.