www.dorn-methode-therapie.de

weiterführende Informationen zur DORN-Methode

Nadere beschrijving

dornmethode-1

Aangezien de Dorn therapie vooral een praktische werkwijze is, kunnen we hier volstaan met een globale beschrijving. De diepere theorie staat in diverse boekwerken uitgebreid vermeld. De handvaardigheid valt uiteraard alleen te leren door in de praktijk er mee aan de slag te gaan, waarvoor op diverse plaatsen cursussen gegeven worden.

 

Vaak is er een combinatie met de Breuss-massage. Deze is los van Dorn door Rudolf Breuss ontworpen. Beide werkwijzen vormen een handzame combinatie en sluiten erg goed op elkaar aan. Het is ook de enige behandelvorm die qua naamgeving zonder tegenwerking van Dieter Dorn aan zijn therapie gekoppeld mocht worden.

 

Wat valt er onder de term Dorn therapie?

Als we de trefwoorden eens stuk voor stuk beschouwen, komen we tot de volgende opsomming:

 

Basisregels en principes

De fundamenten van de Dorn therapie kenmerken zich door:

Eenvoud, geweldloosheid, actief assisterende patiënt, zelfhulpoefening, manuele uitvoering, houdingsdiagnose, bijna alle gewrichten behandelbaar, doelgerichte toepassing.

 

Eenvoud

Er zijn geen ingewikkelde gedachtegangen, moeizame berekeningen, onhoudbare houdingen of jongleurshandgrepen nodig. Dorn gebruikt simpele observaties, eenvoudige houdingen, makkelijk te begrijpen redeneringen en hanteerbare handgrepen. Een korte uitleg geeft al voldoende inzicht om effectief te kunnen (be)handelen.

Benodigde ingrediënten: een gemiddeld IQ en het gebruiken van gezond verstand.

 

De zachte behandeling

Dorn kan zonder krachtsinspanning effectief zijn, omdat de patiënt tijdens de behandeling zodanig beweegt, dat hij/zij de mobiliserende handgreep in vrijheid ondersteunt. De patiënt assisteert actief. Ook na de behandeling blijft de patiënt actief door middel van zelfhulpoefeningen.

 

Manuele uitvoering

De handgrepen zijn echte handgrepen en vereisen geen elektronische apparatuur. Niet meer dan een krukje en een behandeltafel zijn bij uitstek de meest geschikte hulpmiddelen.

 

Houdingsdiagnose

Vlotte observaties en enkele constateringen op de tast geven de benodigde informatie voor doelgerichte aanpak.

 

Bijna alle gewrichten zijn behandelbaar.

 

Effectieve toepassing

Het beste effect komt tot stand als de drie deelwerkgebieden van Dorn adequaat op elkaar afgestemd samengaan. In de therapie zorgt de behandelaar voor een verantwoord afgewogen complete behandeling, waarvan de patiënt het resultaat door middel van zelfhulpoefeningen bestendigt, omdat beiden hun inzicht in het totale gezondheidsbeeld voor ogen hebben.