www.dorn-methode-therapie.de

weiterführende Informationen zur DORN-Methode

Průběh ošetření dle Dornovy terapie


dornmethode-5

Dornova terapie je jedna z možných ošetření lidské páteře a kloubů při bolestech, svědění, necitlivosti, vnímání druhé poloviny těla rozdílným způsobem atp. Tyto potíže mohou být akutní anebo již po léta chronické. Dornovu terapii je potřeba provést zpravidla dva až čtyřikrát a při každém ošetření dostává pacient samocviky, které by měl pravidelně provádět. Většina terapeutů provádí ošetření po dobu jedné hodiny. Tento čas je potřeba, aby ošetření bylo provedeno svědomitě a terapeut se pacientovi optimálně věnoval. Z důvodu četných souvislostí v lidském těle se může „blokáda“ obratle či obratlů projevit v celém těle. Z tohoto důvodu se ošetřuje celá páteř. Mnozí terapeuti ošetřují pouze bolestivé úseky páteře, aby ušetřili čas. Vyšetření a ošetření páteře a kloubů se provádí rukama terapeuta; mnozí terapeuti používají i různé pomůcky či přístroje. Dornova terapie NENÍ chiropraxe! Pacient spolupracuje vždy v průběhu ošetřování, cítí, co se děje a má možnost kontroly. Dorn pracuje bez narážení, trhání, tahání a rychlosti! Dornova terapie se soustředí na samostatnost pacienta.

Průběh ošetření:

1. Nejdříve se zeptá terapeut pacienta na jeho veškeré potíže a příznaky a od kdy, kde a jakým způsobem se přesně projevují. Které formy vyšetření již pacient absolvoval a které diagnózy byly doposud stanoveny? Provede nutné testy ke zjištění přesných potíží. Zjistí veškeré kontraindikace.

2. Při každém vyšetření dojde ke změření délky nohou a při rozdílné délce dojde k ošetření. Důvedem je fakt, že stejná délka nohou je důležitá pro střednědobou a dlouhodobou stabilitu a schopnost zatížení páteře. Pánev spočívá na nohou a je základnou pro rovnou páteř od křížové kosti až po krční páteř. Pokud je tato základna v horizontále, může být páteř rovně vztyčená a má tím za následek stabilnější statiku. Ošetření Dornovou metodou, aniž by došlo ke změření a ošetření délky nohou, není správné. Pacient by se měl vymanit ze svého špatného držení těla a snažit se i do budoucna o správné držení těla. To je pacient schopen vnímat a na vlastní oči vidí, kde se nachází problém. Chápe tím pádem lépe smysl samocviků, které mu byly zadány. U minimálně jedné nohy se ošetřuje kyčelní kloub, koleno a hlezenní kloub.

3. Poté se začne ve stoje palpačně vyšetřovat páteř od křížové kosti a kostrče až po spodní hrudní páteř. Při ošetřování kývá pacient s jednou nohou vpřed a vzad.

4. Pak si pacient sedne na připravenou židli a opře se o ni přední částí těla. Terapeut palpačně vyšetří a ošetřuje střední a horní hrudní páteř. Při ošetřování kývá pacient jednou nebo oběmi pažemi.

5. K ošetření krční páteře zůstává pacient sedět a terapeut ji palpačně vyšetří a ošetřuje. Během toho otáčí pacient hlavou vlevo a vpravo.

6. Po ošetření příslušných částí může nechat teraput pacienta provést individuální pohyb, který vyvolal symptom či bolest u pacienta. Může se jednat i o postoj, při kterém měl pacient vždy bolesti. Pacient pak zjišťuje a informuje terapeuta, zda došlo ke změně. Někdy mohou příznaky odeznít až v průběhu příštích dnů.  

7. Po ošetření páteře může být ještě důležíté ošetření dysfunkčních / „blokovaných“ kloubů (u končetin, čelisti nebo žeber) v ohledu na možnou souvislost s počátečními potížemi pacienta.

8. Ke konci dostane pacient leták, na kterém jsou uvedeny pro něj důležité samocviky jak písemně tak i v podobě obrázků. Na tomto letáku jsou uvedeny samozřejmě i cviky pro vyrovnání délky nohou. Stejně tak i všechny ostatní samocviky. Specifické samocviky odpovídající nálezu byly již vysvětleny a procvičeny během ošetření.

Breussova masáž může být prováděna před nebo po ošetření Dornovou metodou. Je možné ji ale provádět i samostatně. Tato masáž se rozumí jako ucelení ošetření páteře. Tato masáž uvolní záda a může působit i do hloubky tkáně. Použití této masáže závisí na terapeutovi a dosavadním průběhu příslušného ošetření.

Informace o Dornově metodě můžete také získat v několika knihách. Také Dieter Dorn vydal dvě knihy, které byly vydány nakladatelstvím Integral-Verlag. Jedna z knih od Dietera Dorna byla přeložena za spolupráce s paní Anna Velisek (docentka Dornovy metody v ČR, pracující jako heilpraktiker v Norimberku) do českého jazyka a vydána nakladatelstvím Poznání. Kniha se jmenuje „Léčení dornovou metodou – Praktická kniha šetrné terapie páteře a kloubů“ od Dieter Dorn a  Gerda Flemming.