www.dorn-methode-therapie.de

weiterführende Informationen zur DORN-Methode

Meridiány a Dornova metoda


meridiane

Meridiány jsou spojovací dráhy mezi akupunkturními body. Byly objeveny již před mnoha sty lety v Číně v souvislosti s tradiční čínskou medicínou (TCM). Doloženy byly například v knize „Žlutého císaře“ i s vysvětlením jejich základů. Těmito dráhami proudí energie. Pokud je tok energie narušen, může to být příčinou nebo symptomem nemoci či potíží. Tok energie může být brzděn nebo zesílen, může plynout vpřed i vzad. Staří Číňané tento tok energie vyrovnávali zcela různými aktivačními či brzdícími způsoby. Intervenční způsoby jsou píchání jehel, fytoterapie (léčivé rostliny), manuální komprese nebo protahování, moxování (spalování prášků na kůži), aktivní pohybové cviky prováděné pacientem jako je např. Qi Gong, dietetika (jídelníčky), atp.

Jednu část celistvé Dornovy metody znázorňuje možnost ovlivňování meridiánů a jejich toku energie přes obratle a klouby. Kromě dvou meridiánů má deset z jejich dvanácti jména orgánů. Dieter Dorn ve své přednášce již při prvním Dornově kongresu v roce 1997 referoval o možné souvislosti mezi obratly a určitými vnitřnímy orgány a jim odpovídajícími meridiány. A když provozoval svou praxi, často na tuto souvislost poukazoval.
Pokud Dornovu metodu heilpraktiker či odborný zdravotní terapeut v jeho praxi používá, zná zřejmě tyto souvislosti a dovede je reprodukovat.