www.dorn-methode-therapie.de

weiterführende Informationen zur DORN-Methode

Dornova metoda
a její specifická základní pravidla

dornmethode-1

Metoda dle Dietera Dorna má jako každá základní terapie jasná pravidla, které ji specificky odlišují od ostatních terapií. Tato pravidla jsou: jednoduchost, jemnost, manuální použití, všechny klouby jsou ošetřitelné, samocviky a diagnostika. Pacienti taktéž spolupracují anebo jsou aktivní a soustředí se na výsledek.

Jednoduchost: Tato metoda se skládá ze dvou částí – pro terapeuty a laiky. Pro odborné zdravotní pracovníky je Dornova metoda specifická a diferenciálně diagnostická terapie s cílem celostního ošetření pacienta. Terapeuti mohou využít při této metodě své vzdělání a předejít kontraindikacím. Laici se mohou tuto metodu naučit a využívat ji svépomocně. Samocviky se vysvětlují během ošetření terapeutem. Takto mají pacienti možnost si při vracejících se potížích pomoci sami anebo cviků využívat preventivně.

Jemnost: Tato metoda se aplikuje s respektem a empatií vůči pacientovi. Během ošetřování trnových páteřních výstupků nebo jiných kloubů cítí terapeuti protitlak ve tkáni a vyvinou pouze tak jemný tlak, jaký tkáň opravdu potřebuje. Pacienti určují sami pohybovou vzdálenost a rychlost ošetřovaných kloubů a kostí a mají se cítit dobře. Pacienti mohou ošetření kdykoliv přerušit. Terapeut pracuje s pacientem a jeho tkání. Dorn není žádná chiropraxe nebo násilná aplikace!

Manuální aplikace: Hlavní roli při stanovení nálezu a ošetření hraje palec ruky. Terapeuti s postiženým palcem mohou použít samozřejmě i prsty. V tomto případě existuje několik různých technik, protože každý terapeut zjišťuje své vlastní anatomické možnosti a dle nich jedná a ošetřuje. Léky se u této terapie žádné neužívají. Existují i přístroje či různé pomůcky podporující tuto terapii, které mnozí terapeuti dodatečně používají.

Všechny klouby jsou ošetřitelné: Dornova metoda je celistvá terapie. Všechny klouby jsou touto metodou ošetřitelné a zkušený terapeut ošetřuje s různými možnými souvislostmi a po upozornění pacienta odpovídající periferní kloub. Mimo jiné dostane pacient po úspěšném ošetření samocvik, který má denně provádět.

Samocviky: To je základ Dornovy metody. Každá osoba dostane své specifické samocviky během ošetření. Cílem Dornovy metody je vědomé vnímání svého těla pacientem, následně taktéž porozumění příčině potíží a cílevědomá snaha tuto odstranit. Samozřejmě se může jednat jak o krátký tak i o dlouhotrvající proces, než k odstranění příčiny zcela dojde. Tyto samocviky vysvětluje terapeut velmi jednoduše a dají se mimo jiné využívat i profylakticky. Špatné držení těla, které je často příčinou potíží, terapeut zjistí a vysvětlí poté možná pozitivní řešení.

Diagnostika: U Dornovy metody se pracuje s lokální diagnostikou a na základě těchto nálezů se ošetřuje. Tento způsob diagnostiky je silná stránka Dornovy metody a současně ukazuje její jednoduchost. Čím více zkušeností terapeut má, tím lépe je schopen pacientovy problémy vnímat a o to citlivěji a lépe jej může ošetřit. Hlavní ošetření se provádí na trnových výběžcích. Když se po tomto ošetření nadále objevují příznaky, mohou se přes příčné výběžky diferencovat.

Aktivní spolupráce pacienta: Pacienti spolupracují aktivně a podporují terapeuta při ošetření Dornovou metodou. Pacient není nikdy pasivní! I po ošetření dostanou pacienti specifické samocviky a cvičí tímto způsobem aktivní samostatnost.

Zaměření se na výsledek: Dornova metoda prokazuje při celistvém využití všech tří oblastí (samocviky, celistvé ošetření a následná terapie), po přibližně hodinu trvajícím ošetření (celé páteře a nutných periferních kloubů), po dvou až třech eventuelně čtyřech sezeních, zpravidla jednoznačné účinky. Předpokladem je harmonie mezi pacientem a terapeutem a jasný postoj pacienta k této metodě. Dále také vysvětlení kontraindikací terapeutem. Výsledkem je finančně nenáročná terapie jak pro pacienta, tak pro zdravotní pojišťovnu i národní ekonomiku.